PHP strftime() Türkçe Karakter Hatası Çözümü

PHP’de türkçe tarih belirlerken setlocale() ve strftime() fonksiyonlarını kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse;

setlocale(LC_TIME, 'tr_TR');
echo strftime('%d %B %Y'); // 11 Eyl l 2019

Ancak bu bazı sunucularda türkçe karakter hatalarına yol açıyor. Örneğin yukarıdaki çıktıda olduğu gibi.. Bu gibi durumlarda iki şey yapılabilir.

Continue reading

PHP “Cannot modify header information – headers already sent by” Hatası

Birçok farklı nedenden oluşabilen, dün karşıma çıkan bu hatanın çözümlerini sizlerle paylaşmaya karar verdim. bu sorun bütün hostlarda karşılaşılmayan bir sorun. Bazı ayarların farklı olmasından kaynaklanıyor ve dolayısı ile heran başınıza gelebilecek bir sorun.

Çözüm Yolları;

Continue reading